skip navigation
Our Important Services

Chair Person

Name of the Chairman Period From To
Shri Dewan Daulatram bulchand 17-04-51 30-06-53
Shri N. B. Hadkar 01-07-53 31-12-54
Shri P. S. Khamera 01-01-55 31-12-55
Shri Bhai Pratap Dialdas 01-01-56 31-12-59
Shri Sunderdas R. Chandnani 01-01-60 30-09-60
Shri Mangharam L. Chablani 01-10-60 30-12-66
Shri M. N. Tolani 01-01-67 31-05-67
Shri H. G. Daryani 01-06-67 09-11-73
Shri G. U. Daryani 10-11-73 16-12-73
Shri Durgeshbhai Sharma 17-12-73 10-01-74
Shri Nawalrai C. Bhagwanani 11-01-74 27-02-74
Shri Durgeshbhai Sharma 28-02-74 07-03-74
Shri G. U. Daryani 08-03-74 28-06-02
Shri P. S. Lalwani 29-06-02 07-07-08
Shri F. A. Hiranandani 08-07-08 07-07-14
Shri P. S. Lalwani 08-07-14 04-10-19
Shri K.V.Ganwani 05-10-19 15-11-20
Shri P.G.Kripalani 27-11-20 Till Date